در محضر صادق آل محمد (ص)

بسم الله الرحمن الرحیم /////فاتح الابواب جنات نعیم

سفیان ثوری در مسجد الحرام میگذشت حضرت امام جعفر صادق (ع) را دید که جامه های نفیس با قیمت پوشیده اند گفت :

ولله که میروم و او را بر پوشیدن این جامه ها سرزنش میکنم پس به نزدیک حضرت آمد و گفت : ولله یا بن رسول الله که پیامبر مثل این جامه ها نپوشید و علی بن ابیطالب و هیچ یک از پدرانت چنین لباسی نپوشیدند حضرت فرمود ندکه :

حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در زمانی بودند که در میان مسلمانان تنگی بود لهذا بر خود تنگ میگرفتند و بعد از آن وسعت بهم رسانیدند

  سزاوزارترین اهل دنیا به مصرف کردن نعمتهای خدا نیکو کارانندپس این آیه را خواندند:

      قل : من حرم زینة الله التی اخرج لعباده و الطیبات من الرزق؟

بگو ای محمد که چه کسی حرام کرده است زینت خدا را که برای بندگان بیرون آورده است و خلق فرموده است و چیزهای پاکیزه و حلال از روزی را؟

پس ما سزاورارتریم از دیگران به اینها

بعد از آن فرمودند که :

ای ثوری این جامه ها که میبینی از برای لذت نفس نپوشیده ام بعد از آن دست او را گرفتند و به نزد خود کشیدند و جامه که بر بالا پوشیده بودند دور کردند و به اونمودند جامه را که ملاصق ١ بدن ایشان بود که جامه بسیارگنده ٢بود فرمودندکه: این جامه را برای خود پوشیده ام و آنجامه نفیس را برای زینت نزد مردم پس دست انداختند و جامه گنده که او بر بالای جامه ها پوشیده بود دور کردند جامه ملاصق بدنش جامه بسیار نرمی بود فرمود که :

این جامه بالا را تو برای ریای مردم پوشیده ای و جامه نفیس را برای لذت نفس در زیر .

١: ملاصق = نزدیک

٢:گنده = استنباط زمختبیشتر  محتمل است

علامه مجلسی(ره) - کتاب عین الحیات

/ 1 نظر / 30 بازدید
نانی آزاد ... مترسک

آوازم آنسان چون ناله ي ني در گوش صحرا پيچيد و بگذشت دردا دريغا كس را نبودست همداستاني با داستانم! آوازم اينك پيچيده در باد در ناي زخمي انبوهي از درد انبوهي از داد فرياد فرياد! فرياد فرياد! [گل]