# عرفان
کتل اصطلاحاتدر مسیر علمی انسان گهگداری کتل  واژه ها و اصطلاحات مانع رسیدن به نتایج مطلوب  میگردد و  انحرافاتی را ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 10 بازدید