تفسیر روان جاوید(سوره مبارکه کهف)

خدا را بین چه گفتاری است در کهف    تدبر کن چه اسراری است در کهف

در ذیل آیات 57-59 از سوره کهف آمده است:

ظلم به نفس مانند ظلم به غیر عقلا و شرعا قبیح و حرام است و هیچ کس از کسانی که ظلم به نفس می­کنند،ظالم­تر نیست از کسی که ادله توحید و نبوت و امامت و معاد را برای او به عبارات متعدده و بیانات مختلفه ذکر نمایند و او روگردان شود و اعراض نماید و به سرکشی و طغیان خود ادامه دهد و توبه نکند بلکه تمام معاصی و گناهانی را که به اعضاء و جوارح خود مرتکب شده و از پیش فرستاده برای ثبت در نامه اعمالش فراموش کند مانند کسی که مرتکب نشده و به فکر اصلاح کارش نباشد و این برای آن است که چون شخص به کلی از یاد خدای خود غافل و سرگرم به هوی و هوس و شهوترانی و متوغل در معاصی گردید کم­کم در اثر گناهان روزنه­های قلبش به عالم نور و معرفت بسته میشود و چشم و گوش دلش از کار می­افتد مانند آنکه روپوش­هایی بر قلبش کشیده شده که مطالب حقه را نمی­فهمد و گوشش سنگین است که مواعظ حسنه را نمی­شنود و اعتنایی به آنها ندارد و این حال اگرچه در اثر اعمال خودشان پیدا شده ولی چون مؤثری در وجود جز خدا نیست و بنده از خود چیزی ندارد و تمام موجودات و آثار آنها از آن حق است و این یکی از مجازاتهای الهی آنها در دنیا است که مقدر شده، خداوند نسبت جعل را به خود داده تا پیغمبر (ص) به کلی از هدایت آنها مأیوس شود و نفس مقدس را برای ارشادشان به زحمت نیفکند ...و خداوند غفور رحیم است، تعجیل در عقوبت بندگان نمیکند و اگر بخواهد آنها را بعد از اعراض فورا عقوبت نماید،تعجیل فرموده با آن که استحقاق دارند چون در علم الهی وقت معینی در دنیا و آخرت برای عذاب آنها تعیین شده که در آن وقت جز خداوند و تضرع به درگاه او برای آنها ملجأ و پناهی نیست و برای آنکه تصور نکنند عذاب الهی منحصر به آخرت است اخیرا فرموده این آبادی­های قوم عاد و ثمود و امثال آنها است که در مرئی و معبر شما بوده و هست و تمام اهالی آنها را هلاک نمودیم چون پیغمبران را تکذیب کردند و به خودشان ستم نمودند مانند شما و هلاکشان در وقت معینی بود که برای عذابشان قرار داده بودیم و تقدیم و تأخیری به هیچ وجه در آن روی نداد لذا شما باید از حال آنها عبرت بگیرید نه آنکه مغرور به تأخیر عذاب شوید و بر اصرار خودتان بیفزاییذ.

 

الهی،از نماز و روزه­ام توبه کردم،به حق اهل نماز و روزه­ات توبه این نا اهل را بپذیر!

علامه حسن زاده آملی(حفظه الله)

 

/ 0 نظر / 10 بازدید