تفسیر روان جاوید(سوره بنی اسرائیل)

              به بسم الله الرحمن الرحیم است                که عقل اندر صراط مستقیم است

باگزیده هایی از تفسیر روان جاوید اثرحضرت آیه الله آقای حاج میرزا محمد ثقفی تهرانی رحمه الله علیه که با تلاش عزیزی فراهم شده وبلاگ را مزین مینماییم باشد که مفید واقع شود

 در تفسیر روان جاوید از حضرت آیه الله آقای حاج میرزا محمد ثقفی تهرانی (ره) جلد سوم  ذیل آیه 9 و 10سوره بنی اسرائیل آمده است:

قرآن مردم را به طریقه حقه اثنی عشریه و دین قویم اسلام که راست­تر و درست­ترین مذاهب و ادیان است هدایت می­کند و اهل ایمان را که اعمالشان شایسته و برطبق دستور پیغمبر و امام است، بشارت می­دهد به آنکه برای ایشان در آخرت ثوابی است که برتر از دنیا و مافیها است و نیز ایشان را بشارت می­دهد به آنکه برای کسانی که به روز جزا ایمان نمی­آورند خداوند در آن روز عذاب الیم را مهیا فرموده است تا موجب خشنودی ایشان شود از آنکه دشمنانشان معذب خواهند بود وبسا باشد که آدمی در حال سختی و غضب،از خداوند چیزی طلب می­کند که برای او شر و ضرر است مانند آنکه از خداوند چیزی را طلب می­کند که برای او خیر و نفع است پس باید شخص متوجه به حال و نفع وضرر خود باشد و از خدا چیزی را بخواهد که خیر و نجات او در آن است نه چیزی را که شر و هلاک او در آن است و منشأ این امر،عجله است که از صفات ذمیمه آدمی است و باید به کمک عقل و فکر در عواقب و خیمه آن مرتفع شود.عیاشی (ره) از امام صادق (ع) نقل نموده:چون خداوند آدم را خلق فرمود و از روح خود در او دمید از جا جستن کرد که برخیزد پیش از آنکه خلقتش تمام شود، پس افتاد و به این سبب خدا فرموده: و کان الانسان عجولا و از ابن عباس نقل شده که این وقتی بود که روح به نافش رسیده بود.

 

/ 0 نظر / 15 بازدید