تفسیر روان جاوید(سوره بنی اسرائیل)

 

درذیل آیه 21 آمده است:

از پیغمبر روایت شده است: کسی که آخرت را بخواهد باید زینت زندگی دنیا را ترک نماید،هریک از این دو فرقه اهل دنیا و آخرت را خداوند پی در پی به حیات و قوا و نعم ظاهریه و باطنیه مدد می­رساند و هیچگاه نعمت و رحمت رحمانیه از بندگان مقطوع نبوده و نخواهد بود ولی در عین حال باید نظر نمود که چقدر فرق و تفاوت است میان افراد بشر در فضل الهی نسبت به آنها که بعضی فقیر و بعضی غنی و بعضی عالم و بعضی جاهل و بعضی سالم و بعضی مریض و بعضی عزیز و بعضی ذلیلند و اینها همه به حسب استعداد و قابلیت و مصلحت آنها است و در مبدأ فیاض بخل نیست و این تفاوت و تفاضل  در درجات و مراتب آخرت و اهل آن بیشتر و برتر از درجات دنیا و اهل آن است و بلکه تفاوت این دو به قدر تفاوت دنیا و آخرت است،پس باید برای آن کوشید و از این چشم پوشید و در مجمع فرموده:روایت شده است که ما بین اعلی درجه بهشت و ادنی درجه آن مانند مابین آسمان و زمین است...

/ 0 نظر / 16 بازدید