تفسیر روان جاوید(سوره بنی اسرائیل)

به بسم الله الرحمن الرحیم است       دلی با دل حمیم است و صمیم است

در ذیل آیه 53 از سوره بنی اسرائیل آمده است:

خداوند به پیغمبر خود دستور فرمود که به بندگان مؤمنش که به لوازم بندگی عمل می­کنند،بفرماید در مقابل بندگانش که به لوازم بندگی رفتار نمی­کنند و پیرو شیطانند کلمه و کلام و جمله و جملات بهتر و ملایم­تر و پسندیده­تری را بگویند،یعنی سخنی نگویند که موجب مزید عداوت و انزجار و تمرد و استکبار آنها گردد بلکه سخنی بگویند که موجب تألیف قلوب آنان به اسلام باشد،چون شیطان در کمین است که فتنه و فساد را در بین بنی آدم برانگیزاند و گاه باشد که یک سخن ناهنجار را دست­آویز نموده شر بزرگی برپا نماید و برای تذکر بنی آدم مکرر تصریح به عداوت دیرینه شیطان با ایشان شده که نامش در نظر باشد و از شرش در حذر باشند ...بگو بندگان صالح من به بندگان فاجر بگویند که خداوند از هرکس به احوال بندگانش دناتر است اگر بخواهد رحمت می­کند و اگر بخواهد آنها را عذاب می­کند و نگویند شما مستحق عذابید،چون این موجب تهییج عداوت آنها و یأسشان از رحمت حق می­شود با آنکه خاتمه امر آنها بر احدی جز خداوند معلوم نیست که به خیر است یا به شر...

/ 0 نظر / 11 بازدید