ابعاد عرفانی انقلاب امام خمینی چه بوده؟

در آستانه سالگرد رحلت امام خمینی هستیم مولف تفسیر قرآنی  که در این وبلاگ  گذاشته میشود  پدر همسر مکرمه حضرت امام راحل (ره)، آیت الله حاج میرزا محمد ثقفی تهرانی از شاگردان موسس حوزه علمیه قم و از مجتهدان و مدرسان به نام فقه و اصول و معارف عقلی در تهران است که به نقل از مرحوم خانم ثقفی همسر امام هم عالم بود، هم دانشمند و هم اهل عمل اما اهل تجمل نبودند

واما  به مناسبت این ایام هم که شده کمی از امام بگیم

 اکثریت ما ظاهرا انقلاب امام را میشناسیم اما

 چرا امام در حین تحصیلات عرفانی خویش رهبری ایران را میپذیرد ؟ آیا هدفشان این بوده که ایشان هم مثل  قبلی هابه مسند حکومت بنشینند و زمام کشور را به دست بگیرند و چند روزی هم برمردم رهبری نمایند و  نهایت اینکه مردم را به دین دعوت نمایند یا ..........

چرا امام در اوایل انقلاب تفسیر عرفانی سوره حمد را شروع مینمایند تفسیری از نوع جدیدتفسیری که در آن  ضمن هشدار به کسانی که لیاقت تفسیر قرآن را ندارند و به سراغ قرآن می روند, برداشتهای خود را به عنوان[ احتمال] , نه تفسیر جزمی ,ارائه می دهند و آیاتی چندازاول سوره[ حمد] را تفسیر و تحلیل می کند

درون امام چه میگذشت چه خبرها بود  انقلابات درونی امام چه بود که بنیانگذاری انقلاب اسلامی را سبب شد ما چیز زیادی نمیدانیم  فقط میدانیم امام عارف بزرگی بود و عارف اهل کتمان است

  اما با این سبک تفسیر امام از این سوره قرآن وعدم اکتفا به ظواهر قرآن وسیر انفسی ایشان  در قرآن میتوان نتیجه گیری نموداز هدف های اصلی امام اعتلای قرآن نازنین و زدودن غبار خرافه گرایی در امت مسلمان بود ه و با آغاز این سبک تفسیر سنگ بنای اعتلا ی قرآن را در دستگاه حکومتی ایران گذاشتند

 آغاز امسال هم  با رحلت همسر ایشان مصادف گردید و برادر ایشان هم  بعد از چندی بار سفررا بستند  تفکر دراین ایام در سیره امام و آنچه براوگذشت خالی از لطف نیست

 

/ 2 نظر / 17 بازدید
عبدالحق

سلام حمسد جان. حالت چطوره؟خوبی ان شاءالله؟ ممنون از اینکه سر زدی.و ممنون از تبریکت. آقا سرمون خیلی شلوغ شده و این به معنی فراموش کردن دوستان نیست. التماس دعا یا حق