ایندفعه دیگه به بازی نمیگیرم

ایندفعه دیگه به حقیقت میام

ایندفعه دیگه از همه چیز میگذرم

ایندفعه هم بیا و دستم رو بگیر

دستورالعمل بزرگ وجدایی ناپذیردر راه خودسازی همواره اجرای احکام رساله توضیح المسائل است

الهی شکرت که به من فهماندی حقیقت ، طریقت ، شریعت از هم جدا نمی باشند  

 

/ 2 نظر / 18 بازدید

سلام علیکم الهي چون تو حاضري چه جويم، و چون تو ناظري چه گويم. احسنتم فی امان الله[گل]

طهورا

سلام به ما هم سر بزنید . یا علی