تفسیر روان جاوید(سوره بنی اسرائیل)

                به بسم الله الرحمن الرحیم است   که عقل اندر صراط مستقیم است

باگزیده هایی از تفسیر روان جاوید اثرحضرت آیه الله آقای حاج میرزا محمد ثقفی تهرانی رحمه الله علیه  وبلاگ را مزین مینماییم باشد که مفید واقع شود

در ذیل آیه 36 آمده است:

ظاهرا خطاب متوجه به پیغمبر و مقصود به آن امتند، یعنی چیزی را که به آن علم نداری قولا و فعلا متابعت و پیروی مکن، پس نباید شخص درباره خود و غیر سخنی بگوید که علم به صدق آن ندارد و نه کاری راجع به امور دنیا و آخرت بکند که سند یقینی برای جواز آن نداشته باشد و نه عقد قلب نماید بر امری که تحقق آن در گذشته و آینده معلوم نباشد و بنابراین مدلول آیه شریفه عام است و اختصاص به شهادت ناحق و بهتان و دروغ  و عمل به گمان ندارد که هریک را گفته­اند همانا گوش و چشم و دل و سایر اعضاء و جوارح در پیشگاه الهی از اعمالی که به توسط آنها انجام داده شده است مسئولند، یعنی به بنده می­گویند چرا این اعضاء و جوارح را که خداوند برای صرف در طاعت به تو عنایت فرمود در معصیت به کار بردی؟و اگر بگوید نمی­دانستم،نمی­پذیرند و می­گویند چرا تحصیل علم نکردی؟با آنکه خداوند رسول باطن که عقل است و رسول ظاهر که شرع است برای تعیین تکلیف تو فرستاد و تو رجوع به آن دو ننمودی و پیروی از شیطان و نفس اماره به سوء کردی پس مستحق عذاب الیم می­باشی در کافی و عیاشی (ره)از امام صادق (ع) در این آیه روایت نموده که پرسش می­شود از گوش از آنچه شنید و از چشم از آنچه نگریست و از دل از آنچه به آن عقیده کرد و در علل از امام سجاد (ع) نقل نموده که حق نداری هرچه بخواهی بگویی، خداوند فرموده: چیزی را که نمی­دانی پیروی مکن و پیغمبر (ص) فرموده:خدا رحمت کند بنده­ای را که سخن نیک بگوید و فائده ببرد یا خاموش باشد و سالم بماند...

 

/ 1 نظر / 13 بازدید
محمد جان

وبلاگ قشنگی داری امید وارم بهتر از اینم بشه از وبلاگت خوشم امده به من هم نظر بده