طیهار

 
طب قدیم
نویسنده : حمید - ساعت ۸:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۳
 

سیری در طب قدیم (1)

بدن انسانها دو جزء دارد ماده وصورت

 ماده بدن انسان و جانوران از 4 مایه (جزء بنیادی) به نامهای : آتش ، هوا ، آب و خاک تشکیل شده که همه آنها متضاد هم و دشمن یکدیگر باشند

آتش گرم و خشک ، هوا گرم وتر ،آب سرد وتر ، خاک سرد و خشک می باشد

سوال پیش می آید که چرا هوا تر است؟ جواب اینکه معنی تری در طب چیزی را گویند که به آسانی پراکنده میشود از همه جدا میشود باز به هم می آید و زود شکل میگیرد

هوا از آب لطیف تر و فرمانبردار تر و در نتیجه تر بودن آن بیشتر  می باشد شکل گرفتن راحت و آسان هوا به واسطه برخورد با تارهای صوتی انسان و تشکیل صورتی به نام صدا دال بر این مدعا ست .

این 4 مایه یا عنصر نامبرده همانگونه که گفته شدبه صورت ذاتی  از هم فراری هستند و دشمن یکدیگر  و تباه کننده هم  میباشند

صورت : قوتی است که میکوشد این چهار عنصر با هم پیوند داشته و بمانند

کار عناصر مذکور ذاتا دشمنی با هم است اما صورت با کوشش باید سعی کند آنها را صلح و آشتی دهد و کارش ذاتی نیست لذا انرزی کمتری نسبت به آن ذاتی دارد و توان آن کمتر است

ایزد متعال برای جبران آن ناتوانی علم طب را برای انسان ارزانی نمود