طیهار

 
یا الله
نویسنده : حمید - ساعت ٧:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٩
 

چنین در خاطر دارم که صدر المتالهین در تفسیر سوره مبارک (یس) و یا در تفسیر دیگر می فرماید که :

شخصی را می شناسم که حدت ذهنی بسیار داشت و از هوش وبینش سرشاری برخوردار بود کلیات و مرسلات را خوب ادراک مینمود ، اما برای او رهزنی پیش آمد که برگشت و بدین سوی منعطف شد و دل به امور مادی خوش کرد که تا آنچنان تعلقات به مادیات هوش وبینایی و صفا و بیرنگی را از او گرفت که از ادراک معانی وحقایق کلیه باز مانده و قادر به ادراک  آنها نبود .

                   ا صلا تعلق با تعقل جمع نمیشود                                       

غلام همت آنم که در زیر چرخ کبود //////////////زهر چه رنگ تعلق پذیرد  آزاد است

                                                                 استاد علامه حسن زاده آملی

 هفت چیز مسخره دارد :

1- کسی که به زبان استغفار کند و در دل پشیمان نباشد 2- هر کس توفیق از خدا بخواهد و کوشش نکند 3- یا بهشت بخواهد و بر سختی ها صبر ننماید 4- یا به خدا از آتش پناه برد و از لذت دنیا دست نکشد 5- یا مرگ را یاد کند و آماده آن نشود 6- یا خدا رایاد کند و مشتاق دیدار او نباشد 7 - یا در گناه اصرار ورزد و بدون توبه از خدا طلب عفو کند

                                                                                               امام رضا (ع)


ای حفص هر کس از اولیا ء و شیعه ما بمیرد و قرآن را نکو نداند در قبرش بدو تعلیم می دهند تا خداوند درجت اورا بالا برد چه اینکه درجات جنت بر قدر آیات قرآن است به او گفته میشود بخوان وبالا برو پس میخواند و بالا میرود .( این قبر نمودی از قبر خاکی مادیست )

                                                خطاب امام هفتم به حفص از کتاب فصل القران کافی از کلینی