طیهار

 
بسم الله خیر الاسماء
نویسنده : حمید - ساعت ۸:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/۱٦
 

عاشق و شیدا به خداوند نه به غذا میل دارد نه از نوشیدنی لذت میبرد ونه خواب برایش لذت بخش است ،نه با دوستی انس میگیرد ونه در خانه ای ساکن میشود ، نه دل به شهر ودیاری دارد و نه در پی پوشیدن لباس نرم است و نه آرام وقرار دارد

                                                                                              مصباح الشریعه

در افکار انسان اراد ه هایی وجود دارد که در عالم تصور نظیر آن امکانپذیر نیست ،خیال و رویا هیکل روح ما را با عظمتی عجیب مجسم میسازد و در همین تجسمهای خیالی است که گاهی از اوقات میتوان قیافه حقیقی انسان را بدست آورد.

                                                                                                ویکتور هوگو

 

 

خطرهای بزرگی که از خارج می رسند خیلی کوچک وحقیرند باید از خودمان بترسیم . بزرگترین خطر در باطن ما جایگزین است کسی که جان ما و پولمان را تهدید میکند قابل توجه نیست ، بغیر از چیزی که روح ما را تهدید میکنداز کسی نبا ید ترسید

 

ویکتور هوگو - بینوایان