طیهار

 
 
نویسنده : حمید - ساعت ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/٢٢
 

ایندفعه دیگه به بازی نمیگیرم

ایندفعه دیگه به حقیقت میام

ایندفعه دیگه از همه چیز میگذرم

ایندفعه هم بیا و دستم رو بگیر

دستورالعمل بزرگ وجدایی ناپذیردر راه خودسازی همواره اجرای احکام رساله توضیح المسائل است

الهی شکرت که به من فهماندی حقیقت ، طریقت ، شریعت از هم جدا نمی باشند