طیهار

 
شب آمد شب رفیق دردمندان
نویسنده : حمید - ساعت ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٥
 

بیا تا ساعتی در شام تاریک ////////////زاشک دیده پیماییم ساغر

بیا تا در دل شب با دل خویش /////////سخن گوییم از آن پرناز دلبر


حیران وسرگردان در وادی شک ویقین اما پاک ویکدست در کردار آهنگ عمر را به پایان برد بیگمان در شک صادقان بیش از یقین عامه مردم از نور ایمان نشان توان دید با اشباح وهم انگیز اندیشه های پر ابهام روبرو شد و آنها را به خاک نشاند و سرانجام در خود ایمانی قوی یافت وان قادر متعال که آفریدگار روز و شب است در تمامی شب با او بود از انکه اورا تنها در نور نباید جست بلکه در تاریکی نیز از اونشان گرفت

آلفرد تنی سن


دلم خوشست خدا را،به بوی یاس دعا،مسافران شب عشق التماس دعا