طیهار

 
 
نویسنده : حمید - ساعت ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/٢٧
 
کتل اصطلاحات
در مسیر علمی انسان گهگداری کتل  واژه ها و اصطلاحات مانع رسیدن به نتایج مطلوب  میگردد و  انحرافاتی را نیز شایدرقم بزند

کلمات و واژه ها در علوم مختلف معانی متفاوتی میدهد برای نمونه به کلمه روز توجه بفرمایید:

لفظ روز را درقرآن هم داریم در امور روز مره نیز استفاده میشود و در احکام شرعیه هم مورد توجه قرارگرفته حال اینکه در هر کدام از این شعب این کلمه معنی متفاوتی دارد کلمه روز در شرع ساعات مشخصی است در اموربازاری و کاری معنی دیگر و درقرآن هعم معنی متفاوتی می دهد

یا کلمه صوف :

به نقل ازابوریحان بیرونی

کلمه « صوفی » از soph که کلمه یونانی است،گرفته شده و به معنای حکمت و دانش است. کلمه « فیلسوف » از Fila به معنای علاقمند و Sophia  به معنای دانش اخذ شده است پس فیلسوف یعنی علاقمند دانش

 ریشه کلمه سوف که در روایات ما آمده  یونانی است که هنگامی که به زبان اعراب راه پیدا نمود به صوف تبدیل گشت که با این طرز نگارش معنی پشم را در وازگان ما میدهد
 و اینکه در روایات و احادیث ما ائمه فرموده اند ما صوفی هستیم منظور این بوده که طرفدار علم و معرفت هستیم
صوف ما یک معنی و صوف اعراب معنی دیگری دارد وریشه صوف اعراب یونانی  و به معنی دانش است وصوف ما معنای پشم میدهد و این سهل انگاری و عدم توجه به اصل ماجرا با عث ایجاد انحرافات در تصوف گردیده
که مشاهده میشود محاسن بسیاربلند و سبیلهای مخوف علامت عرفان و ارادت به ائمه گردیده.

با این حساب باید دید  منظور ازچاه  در قرآن همین گودالیست که ما میشناسیم و در بیابانهاست یا  غار  منظور همان شکاف درون کوه است اصلا در مورد روز قیامت کلمه روز چه معنی میدهد مثل همین روز ما ازموقعیست که آفتاب میزند ؟ مگر در آن روز اصلا آفتاب وجود دارد ؟

لذا  در رفتن از این کتل برای فهم علوم مختلف الزامیست .