طیهار

 
تفسیر روان جاوید(سوره بنی اسرائیل)
نویسنده : - ساعت ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۱٠
 

ادامه تفسیر روان جاوید

در ذیل آیه 44 آمده است:

...بلکه هیچ موجودی در هیچ یک از عوالم وجود نیست مگر آنکه خدا را به ستایش تنزیه می­کند و او را به حمد وثنا و تضرع و دعا برحسب اقتضاء ذات و صفات و استعداد و کمال به لسان حال و مقال شکر و تسبیح و تقدیس می­نماید...در کافی و عیاشی (ره) از امام صادق (ع) نقل نموده که شکست دیوارها تسبیح آنها است و هیچ پرنده­ای شکار کرده نمی­شود مگر برای کوتاهیش در تسبیح خود و از امام باقر (ع) نقل شده که صوت شکست چوب خشک تسبیح خداوند است...

نکته:این تسبیح فطری و اقتضاء ذاتی است که ناشی از تجلی حق برای آنها شده و محبوبیت او که به ثناء بر او بدون تکلف وادار شده­اند و آن عبادت ذاتیه­ای است که خداوند آن را به حکم استحقاقی که برای او جل جلاله ثابت است برپا داشته است.