طیهار

 
تفسیر روان جاوید(سوره کهف)
نویسنده : - ساعت ٩:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/٢٩
 

به بسم الله الرحمن الرحیم است    که عارف محیی عظم رمیم است

در ذیل آیات 7و8 آمده است:

 

خداوند زمین را به انواع زیورها از قبیل انهار و اشجار و اثمار و ازهار و انوار بیاراست تا دنیا طلبان و آخرت جویان را بیازماید و معلوم و ممتاز فرماید کسانی که در دنیا زهد و تقوی را شعار خود قرار داده و چشم از زخارف آن پوشیده اند و برای سرگرمی به این نعم فانیه،از نعم باقیه،باز مانده اند و بعضی گفته اند مراد از زینت زمین انبیاء و اوصیاء و اولیاء و علماء و صلحاء می باشند که زمین به وجود ایشان زیور دارد و مراد از آزمایش الهی نسبت به مردم ظهور متابعت آنها از ایشان است که موجب حسن عمل و عاقبت است و خداوند در روز مقرری تمام آرایش و پیرایش های دنیوی را نیست و نابود می فرماید...پس دنیا و مافیها هرچه باشد قابل دلبستگی مرد خردمند نیست...در کافی از امام سجاد(ع) نقل نموده که خدا زیورهای دنیا و لذائذ فعلیه آن را برای هیچ یک از دوستانش دوست ندارد...و جز این نیست که دنیا و اهلش را برای آزمایش آنها در آن آفرید که کدام یک از ایشان برای آخرتشان بهتر عمل می کنند و مقصود از آزمایش الهی مکرر ذکر شد که اتمام حجت و بروز استعدادات و نیل به مقامات برای بندگان به استحقاق است.

 

 

 

الهی،رجب بگذشت و ما از خود نگذشتیم،تو از ما بگذر!

علامه حسن زاده آملی(حفظه الله)


 
 
تفسیر روان جاوید(سوره کهف)
نویسنده : - ساعت ۱٠:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/٢٥
 

به بسم الله الرحمن الرحیم است         که آن اصحاب کهفست و رقیم است

در ذیل آیه 1 از سوره کهف آمده است:

خداوند سبحان چون در سوره سابقه (سوره بنی اسرائیل) پیغمبر اکرم را به ستایش خداوند در صفات جلالیه امر فرمود،در این سوره ذات اقدس خود را به صفت کمالی ستایش فرمود که فوق آن متصور نیست و بندگان را به کیفیت ستایش بر بزرگترین نعمت خود که آن نزول قرآن کریم بر پیغمبر اکرم است آگاه نمود که به هیچ وجه اعوجاج وکجی و انحراف و اختلاف و اختلالی در لفظ و معنای آن راه ندارد و عوج به کسر،کجی معقول و به فتح،کجی محسوس است بلکه راست و درست و معتدل و مستقیم و مستوی و قائم به حق و قیم به عدل و دائم به دوام ازلی و ابدی است و باطل و مبطلی در آن و برای آن نبوده و نخواهد بود.

الهی،اگر گویم سگ کوی توام،از روی سگ اصحاب کهف شرمنده­ام

علامه حسن زاده آملی (حفظه الله)


 
 
افراط تفریط
نویسنده : حمید - ساعت ۸:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/٢٠
 

کلبی ها ما حصل مبالغه در راه استاد
انتیس طینس از شاگردان سقراط بزرگ مسلک زندگانی استادش را پیشنهاد زندگانی خویش قرار داد ولی به مبالغه رفت
غایت وجود را فضیلت و فضیلت را در ترک همه اکتسابات مادی و روحانی میدانست وموسس سلسله ای از حکما به نام کلبی ها گردید 
به چند علت به آنها کلبی (سگ ) میگفتند :گفتگوهای انتیس طینس در محلی از شهر آتن واقع بود به نام سگ سفیدو همچنین پیروان این آیین چنان در دوری از دنیا مبالغه نمودند که آداب انسانی را فراموش کردند و شیوه زندگی آنها شبیه زندگانی حیوانات گشت .با لباس کهنه و پاره و سر و پای برهنه و موی ژولیده مانند درویشان در میان مردم راه میرفتندودر گفتگو هر چه به زبان می آمد بی ملاحظه میگفتند ودر زخم زبان اصرار داشتند و به تحمل درد ورنج سر فرازی میکردند و تمام قیود زندگانی اجتماعی را ترک کرده و حالات طبیعی انسان را پیشنهاد میدادند
فرد کامل این جماعت دیو جانس بود درترک مادیات به جایی رسیده بود که در خم زندگی میکرد و تنها یک کاسه داشت روزی فردی را دید بدون کاسه از نهر آب میخورد لذا کاسه اش را هم دور انداخت وتارک از این فقره هم گردید
 بی اعتنایی دیوجانوس به مردم چنان بود که در روز روشن با فانوس میگشت و در سوال که دنبال چه می گردی میگفت دنبال انسان می گردم
  دی شیخ گرد شهر همی گشت با چراغ    کز دیو ودد ملولم وانسانم آرزوست
                                                                                                        مولوی

روزی اسکندر در حالی که بالای سر او ایستاده بود و خایل بین او وآفتاب شده بود از اوپرسید هرچه میخواهی بگو برایت فراهم کنم دیو جانوس گفت می خواهم سایه خود را از سرم کم کنی


 
 
بخش پایانی تفسیر سوره بنی اسرائیل
نویسنده : - ساعت ٢:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۱٩
 

به بسم الله الرحمن الرحیم است          که عقل اندر صراط مستقیم است

در ذیل آیه 107 و 108از سوره بنی اسرائیل آمده است:

خداوند به پیغمبر خود دستور فرمود که به کفار بفرماید:ایمان شما به قرآن موجب مزید کمال آن نیست و اعراض شما از آن مورث نقص قدر آن نمی­شود بلکه چه ایمان بیاورید و چه نیاورید یکسان است و فرمود: چون دانشمندان از اهل کتاب که اوصاف تو را در تورات و انجیل و غیره خوانده­اند و بشارت کتب سماوی را به قدوم پیغمبر خاتم شنیده­اند و امارت نبوت و رسالت را در تو مشاهده نموده­اند و معرفت به اعجاز قرآن و اتقان احکام آن پیدا کرده­اند،وقتی بر آنها تلاوت شود از نهایت شوق و شعف به شنیدن آن و به شکر آن که خداوند وعده خود را انجاز فرموده و برای عظمت کلام الهی به رویهاشان در حال سجده به زمین می­افتند و می­گویند:خداوند از آنکه خلف وعده نماید منزه است، تحقیقا همان است که خدا به وعده خود وفا فرمود و آن پیغمبری را که دینش ناسخ ادیان و کتابش ناسخ کتب است فرستاد و چون مواعظ قرآنیه در نفوس ایشان مؤثر شود، از شوق بهشت و ترس جهنم و خوف خدا که شاید در اداء وظایف عبودیت کوتاهی کرده باشند،ثانیا روی نیاز به درگاه کریم کارساز در حال گریه و زاری و توبه و انابه بر زمین می­گذارند و این معرفت موجب مزید خضوع و خشوع و تواضع و فروتنی آنها در پیشگاه احدیت خواهد بود و اینکه از رویها به أذقان تعبیر فرموده با آنکه ذقن به معنای چانه است و آن جزئی از اجزای روی است، به نظر حقیر(مفسر) برای اشاره به سرعت ایشان در این عمل از شدت شوق است چون در حال تعجیل اول چانه به زمین می­رسد وقتی که شخص بی­اختیار به زمین افتد و کلمه ان در ان کان مخففه از مثقله است.

*ثواب قرائت سوره بنی اسرائیل:

در ثواب الاعمال و غیره از امام صادق (ع) نقل نموده که کسی که سوره بنی اسرائیل را در هر شب جمعه قرائت نماید نمی­میرد تا امام قائم عجل الله تعالی فرجه را ادراک کند و از اصحاب او باشد.

خداوند توفیق فهم آیات و روایات را عنایت فرماید

الهی،...از دل و جان توبه کرده­ام و صمیمانه به سوی تو رخت بسته­ام،"یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله"،مسافر تائبت را بپذیر و توفیقش ده که بر عهدش استوار باشد و همواره محو دیدار باشد

علامه حسن زاده آملی حفظه الله


 
 
تفسیر روان جاوید(سوره بنی اسرائیل)
نویسنده : - ساعت ۱:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۱٤
 

به بسم الله الرحمن الرحیم است          سراسر آنچه قرآن کریم است

در ذیل آیه 85 آمده است:

خداوند به پیغمبر فرموده بگو روح از امر (یعنی کار یا فرمان) پروردگار من است چون مجرد از ماده و لوازم آن است و فقط به فعل خداوند و امر "کن وجودی" او بدون احتیاج به ماده و مدت وجود پیدا می­کند و در این کلمه شریفه لطیفه جامعه،اشاره به حقیقت و بیان مبدأ پیدایش آن شده است به نحوی که عقل مات می­شود با معذرت از بیان تفصیلی برای عدم استعداد و قصور علم بشر از ادراک حقایق موجودات خصوصا مجردات که از آن به عالم امر تعبیر می­شود که فرمود "و شما از علم داده نشدید مگر کمی" یعنی کمی از علم یا کمی از شما،چنانچه از روایت قمی(ره) استفاده می­شود که مراد کمی علم بشر در برابر علم خداوند است و از روایت عیاشی (ره) از امام باقر(ع) معلوم می­شود مراد باطنی،کمی علماء در بین مردم است و منافات ندارد که هر دو،مراد باشد در ظاهر و باطن،چنانچه مکرر بیان شده است چون قمی فرموده یهود از پیغمبر از روح پرسیدند فرمود:روح از امر پروردگار است و شما از علم داده نشدید مگر کمی،آنها عرض کردند:این مخصوص به ما است؟حضرت فرمود:خیر شامل تمام مردم است،آنها گفتند:این چگونه می­شود؟!تو می­گویی بر من قرآن نازل شده و بر شما تورات و می­گویی کسی که خداوند به او حکمت داده خیر کثیر عطا فرموده،پس آیه "ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام  و البحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله" نازل شد که دلالت دارد برآنکه علم خداوند غیر متناهی و نامحدود است و علم بشر هر قدر باشد در برابر آن کم و محدود است.


 
 
تفسیر روان جاوید(سوره بنی اسرائیل)
نویسنده : - ساعت ٢:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/٦
 

به بسم الله الرحمن الرحیم است     که آدم ایمن از دیو رجیم است

در ذیل آیه 84 از سوره بنی اسرائیل آمده است:

در این آیه از طرف خدا به پیغمبر  اکرم دستور داده شده که به آنها بفرماید هریک از مؤمن و کافر برحسب نیت و طبع و ساختمان و عادت خوب و بد خود کار می­کند و خداوند از هرکس به سرائر و ضمائر خلق آگاه­تر است و آنها را به پاداش اعمالشان خواهد رسانید در کافی از امام صادق (ع) نقل نموده که فرمود نیت بالاتر از عمل است آگاه باشید که نیت همان عمل است و این آیه را تلاوت فرمود و نیز در آن کتاب و عیاشی از آن حضرت نقل نموده که اهل آتش همیشه در آن بمانند برای آنکه قصدشان آن است که اگر همیشه در دنیا باشند گناه کنند و اهل بهشت همیشه در آن بمانند برای آنکه قصدشان آن است که اگر همیشه در دنیا بمانند ثواب کنند پس هر دو دسته برای نیت بد و خوبشان مخلدند و این آیه را تلاوت فرمود.

و شاکله بر مشاکل حال و طبیعت و خلیقت و سریرت و طریقت و عادت و نیت اطلاق می­شود و در اینجا همه معانی مناسب است.خداوند هم با ما به مقتضای عادت و رویه و طریقه خود که جود و عفو و احسان است عمل خواهد فرمود و کلمه سبیلا ظاهرا تمیز است و برای تأکید ذکر شده یعنی پروردگار شما داناتر است به حال کسی که راه یافته­تر است از جهت راه، یعنی راهش راست­تر و دینش بهتر و ثوابش زیادتر است.

 

الهی،قول و فعل،قائل و فاعلند در لباس دیگر که *کلیعمل علی شاکلته* در کتاب تدوین و تکوین جز مصنف آن کیست.

علامه حسن زاده آملی