طیهار

 
ادامه تفسیر روان جاوید (سوره بنی اسرائیل)
نویسنده : - ساعت ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٩
 

به بسم الله الرحمن الرحیم است                  گرت فتحی ز فتاح علیم است

در ذیل آیه 79 سوره بنی اسرائیل آمده است:

خدا به پیغمبر خود دستور فرموده که در پاره­ای از شب برای قرآن بیدار شود که مراد از آن نماز شب است و بر آن حضرت واجب بوده و بر امت مستحب مؤکد است چون نفل به معنای زیادی و مزیت است و الحق در بین اعمال مستحبه این عمل مزیت فوق العاده دارد و ثمرات دنیوی و اخروی آن بسیار و اخبار در فضل و ثوابش بی­شمار است کسانی که موفقند می­دانند چه گوهر گرانبهایی از دست کسانی که در خواب غفلتند رفته و می­رود و در کلمه "تهجد" که به معنای بیداری بعد از خواب است اشاره به وقت نماز شب است که از نصف شب شروع می­شود و هرقدر نزدیک به صبح باشد افضل است...

 

 

الهی، آن که سحر ندارد،از خود خبر ندارد.

علامه حسن زاده آملی 

 


 
 
 
نویسنده : حمید - ساعت ۱:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٦
 

ابیقور
در 341 سال قبل از میلاد متولد شد معاصر حلفای اسکندر مقدونی بوده حکمت او بیشتر متوجه رفع خرافات از اذهان پیروان خود بودفلسفه او تقریبا  از زیمقراطیس گرفته شده یعنی علم را نتیجه حس میداند وعالم را کلا جسمانی و مرکب از ذرات لایتجزی می انگارند وروح را همانند جسم ترکیبی از ذرات می پندارد و پس از مرگ فانی میشمارد

مادیون به پیروی از وی فلسفه ای تالیف کردند و گفتند سعادت انسان در لذات نفسانی اوست و مانع آن فقط عفت وحیا است واینها اوهامی است که انسان خود را بدان مقید ساخته است و نام آنها را فضائل نامیده 
بنابراین برای نیل به سعادت انسان باید این فضایل را ازبین ببرد و همکنون اروپاییان عیاشی و کامرانی را زندگی ابیقوری مینامند

برداشت عوامانه از حکمت ابیقور این بلا را به جان پیروانش انداخت ابیقور خودش از مرتاضان به شمار میرود چون خوشی که ابیقور دنبال میکرد آسایش نفس و خرسندی خاطربود که دوام دارد نه لذات شهوانی که بعد از درک آن انسان گرفتار درد و رنج میشود و میگفت حکیم لذا ت معنوی را بر سایر لذات ترجیح میدهد وهمه جا قابل دسترسی است 
اگر شخص حرص وطمع را ازخود دور کند و بر نفس خود مسلط باشد و بدخواهی وبد گویی مردم را به چیزی نشمرد خاطرش آسوده است 
ووی این دستور را عمل مینمود دنبال مال و جاه نمیرفت از دخالت در امورد ملکی دوری مینمود در شهرآتن 

باغی خرید و محل تدریس خود قرار داد و آنجا با فقر وقناعت به سر میبرد وبا شاگردان برادرانه رفتار میکرد و براستی اخوان صفا بودند.خود داری وبردباری وی انچنان بود که در بیماری سنگ کلیه و مثانه ای که  در پایان عمر گرفت آرامش خاطر را ازدست نمیداد و با دوستان با خوشی مصاحبه مینمود  

 


 
 
 
تفسیر روان جاوید(سوره بنی اسرائیل)
نویسنده : - ساعت ٦:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۱٦
 

به بسم الله الرحمن الرحیم است       دلی با دل حمیم است و صمیم است

در ذیل آیه 53 از سوره بنی اسرائیل آمده است:

خداوند به پیغمبر خود دستور فرمود که به بندگان مؤمنش که به لوازم بندگی عمل می­کنند،بفرماید در مقابل بندگانش که به لوازم بندگی رفتار نمی­کنند و پیرو شیطانند کلمه و کلام و جمله و جملات بهتر و ملایم­تر و پسندیده­تری را بگویند،یعنی سخنی نگویند که موجب مزید عداوت و انزجار و تمرد و استکبار آنها گردد بلکه سخنی بگویند که موجب تألیف قلوب آنان به اسلام باشد،چون شیطان در کمین است که فتنه و فساد را در بین بنی آدم برانگیزاند و گاه باشد که یک سخن ناهنجار را دست­آویز نموده شر بزرگی برپا نماید و برای تذکر بنی آدم مکرر تصریح به عداوت دیرینه شیطان با ایشان شده که نامش در نظر باشد و از شرش در حذر باشند ...بگو بندگان صالح من به بندگان فاجر بگویند که خداوند از هرکس به احوال بندگانش دناتر است اگر بخواهد رحمت می­کند و اگر بخواهد آنها را عذاب می­کند و نگویند شما مستحق عذابید،چون این موجب تهییج عداوت آنها و یأسشان از رحمت حق می­شود با آنکه خاتمه امر آنها بر احدی جز خداوند معلوم نیست که به خیر است یا به شر...


 
 
ابعاد عرفانی انقلاب امام خمینی چه بوده؟
نویسنده : حمید - ساعت ٤:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۱٢
 

در آستانه سالگرد رحلت امام خمینی هستیم مولف تفسیر قرآنی  که در این وبلاگ  گذاشته میشود  پدر همسر مکرمه حضرت امام راحل (ره)، آیت الله حاج میرزا محمد ثقفی تهرانی از شاگردان موسس حوزه علمیه قم و از مجتهدان و مدرسان به نام فقه و اصول و معارف عقلی در تهران است که به نقل از مرحوم خانم ثقفی همسر امام هم عالم بود، هم دانشمند و هم اهل عمل اما اهل تجمل نبودند

واما  به مناسبت این ایام هم که شده کمی از امام بگیم

 اکثریت ما ظاهرا انقلاب امام را میشناسیم اما

 چرا امام در حین تحصیلات عرفانی خویش رهبری ایران را میپذیرد ؟ آیا هدفشان این بوده که ایشان هم مثل  قبلی هابه مسند حکومت بنشینند و زمام کشور را به دست بگیرند و چند روزی هم برمردم رهبری نمایند و  نهایت اینکه مردم را به دین دعوت نمایند یا ..........

چرا امام در اوایل انقلاب تفسیر عرفانی سوره حمد را شروع مینمایند تفسیری از نوع جدیدتفسیری که در آن  ضمن هشدار به کسانی که لیاقت تفسیر قرآن را ندارند و به سراغ قرآن می روند, برداشتهای خود را به عنوان[ احتمال] , نه تفسیر جزمی ,ارائه می دهند و آیاتی چندازاول سوره[ حمد] را تفسیر و تحلیل می کند

درون امام چه میگذشت چه خبرها بود  انقلابات درونی امام چه بود که بنیانگذاری انقلاب اسلامی را سبب شد ما چیز زیادی نمیدانیم  فقط میدانیم امام عارف بزرگی بود و عارف اهل کتمان است

  اما با این سبک تفسیر امام از این سوره قرآن وعدم اکتفا به ظواهر قرآن وسیر انفسی ایشان  در قرآن میتوان نتیجه گیری نموداز هدف های اصلی امام اعتلای قرآن نازنین و زدودن غبار خرافه گرایی در امت مسلمان بود ه و با آغاز این سبک تفسیر سنگ بنای اعتلا ی قرآن را در دستگاه حکومتی ایران گذاشتند

 آغاز امسال هم  با رحلت همسر ایشان مصادف گردید و برادر ایشان هم  بعد از چندی بار سفررا بستند  تفکر دراین ایام در سیره امام و آنچه براوگذشت خالی از لطف نیست

 


 
 
تفسیر روان جاوید(سوره بنی اسرائیل)
نویسنده : - ساعت ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۱٠
 

ادامه تفسیر روان جاوید

در ذیل آیه 44 آمده است:

...بلکه هیچ موجودی در هیچ یک از عوالم وجود نیست مگر آنکه خدا را به ستایش تنزیه می­کند و او را به حمد وثنا و تضرع و دعا برحسب اقتضاء ذات و صفات و استعداد و کمال به لسان حال و مقال شکر و تسبیح و تقدیس می­نماید...در کافی و عیاشی (ره) از امام صادق (ع) نقل نموده که شکست دیوارها تسبیح آنها است و هیچ پرنده­ای شکار کرده نمی­شود مگر برای کوتاهیش در تسبیح خود و از امام باقر (ع) نقل شده که صوت شکست چوب خشک تسبیح خداوند است...

نکته:این تسبیح فطری و اقتضاء ذاتی است که ناشی از تجلی حق برای آنها شده و محبوبیت او که به ثناء بر او بدون تکلف وادار شده­اند و آن عبادت ذاتیه­ای است که خداوند آن را به حکم استحقاقی که برای او جل جلاله ثابت است برپا داشته است.


 
 
یا احکم الحاکمین
نویسنده : حمید - ساعت ۱٠:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٦
 

 

         به بسم الله الرحمن الرحیم است          که در عالم امام لطف عمیم است

 بد ندانستیم در بین درج تفسیر عظیم الشان روان جاوید مختصری نا چیزاز اقوال حکمای  سلف و بزرگی یاد نماییم که بعضا خود یک دروه تفسیر قرآن بوده اند

بهقرآن آشنایی آنچنانم

 که خود یک دوره تفسیر آنم

 نه تفسیر عبارات و ظواهر

  که ساحل بین در آن حد است ناظر

 به تفسیری که باشد انفسی آن

کزآفاقی فزون باشد بسی آن

                                                                     علامه

                                                                      حسن زاده آملی حفظه الله

سقراط

خداوند اخلاق است و حکمت را به اوج ترقی رساندواز این رو امام حکما واستاد فلاسفه ا ست چون در راه تعلیم و تربیت جان سپرد از بزرگترین شهدای عالم انسانیت است وظیفه اش  را متنبه نمودن مردم به جهل خویش و هدایت به سمت معرفت نفس  میدانست                  

سقراط انسان هارا دوباره متولد مینمود و روشی داشت به نام مامایی وی پس از اینکه با روش خودش با سوال و جواب حریف را دست میانداخت و جهل طرف مقابل را نمایان مینمود و مجبورش به اقرار نادانی میکرد با همان ترتیب مکالمه وی را به کشف حقیقت نائل مینمود و وی را دوباره حیات می بخشید

وی میفرمود انسان جویای خوشی وسعادت است و لازمه آن ترک خواهشهای نفسانیست قائل به تصادف در حیات نبود وسیاست را مبنی بر حکمت میدانست

 

 

  فیثا غورس

  عدد را اصل وجود دانسته و همه امور رانتیجه ترکیب اعداد و نسبتهای آنان میدانست

  چون به این نکته رسید که ترکیب اصوات در تولید نغمات تابع تناسبات عددی است موسیقی را مانند هندسه و نجوم از رشته های ریاضی وعلوم دانست  و کلیه نظام  عالم را تابع عدد شمرد و هر موجودی مادی یا معنوی را با یکی از اعداد مطابق دانست وی عقاید دیگری دارد من جمله اینکه فاصله کرات به نسبت فاصله ای از اعداد است که نغمات آوازها را می سازد و گردش آنها نغمه ای میسازد که گوش انسان به خاطر عادات یا عدم استعداد توانایی درک ندارد

 ادامه دارد ......


 
 
تفسیر روان جاوید(سوره بنی اسرائیل)
نویسنده : - ساعت ٧:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٦
 

                به بسم الله الرحمن الرحیم است   که عقل اندر صراط مستقیم است

باگزیده هایی از تفسیر روان جاوید اثرحضرت آیه الله آقای حاج میرزا محمد ثقفی تهرانی رحمه الله علیه  وبلاگ را مزین مینماییم باشد که مفید واقع شود

در ذیل آیه 36 آمده است:

ظاهرا خطاب متوجه به پیغمبر و مقصود به آن امتند، یعنی چیزی را که به آن علم نداری قولا و فعلا متابعت و پیروی مکن، پس نباید شخص درباره خود و غیر سخنی بگوید که علم به صدق آن ندارد و نه کاری راجع به امور دنیا و آخرت بکند که سند یقینی برای جواز آن نداشته باشد و نه عقد قلب نماید بر امری که تحقق آن در گذشته و آینده معلوم نباشد و بنابراین مدلول آیه شریفه عام است و اختصاص به شهادت ناحق و بهتان و دروغ  و عمل به گمان ندارد که هریک را گفته­اند همانا گوش و چشم و دل و سایر اعضاء و جوارح در پیشگاه الهی از اعمالی که به توسط آنها انجام داده شده است مسئولند، یعنی به بنده می­گویند چرا این اعضاء و جوارح را که خداوند برای صرف در طاعت به تو عنایت فرمود در معصیت به کار بردی؟و اگر بگوید نمی­دانستم،نمی­پذیرند و می­گویند چرا تحصیل علم نکردی؟با آنکه خداوند رسول باطن که عقل است و رسول ظاهر که شرع است برای تعیین تکلیف تو فرستاد و تو رجوع به آن دو ننمودی و پیروی از شیطان و نفس اماره به سوء کردی پس مستحق عذاب الیم می­باشی در کافی و عیاشی (ره)از امام صادق (ع) در این آیه روایت نموده که پرسش می­شود از گوش از آنچه شنید و از چشم از آنچه نگریست و از دل از آنچه به آن عقیده کرد و در علل از امام سجاد (ع) نقل نموده که حق نداری هرچه بخواهی بگویی، خداوند فرموده: چیزی را که نمی­دانی پیروی مکن و پیغمبر (ص) فرموده:خدا رحمت کند بنده­ای را که سخن نیک بگوید و فائده ببرد یا خاموش باشد و سالم بماند...

 


 
 
تفسیر روان جاوید(سوره بنی اسرائیل)
نویسنده : - ساعت ٤:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٥
 

در ذیل آیه 23 آمده است:

در کافی و عیاشی (ره) از امام صادق (ع) نقل نموده که چون به پدر و مادر نظر کنی دو چشم خود را به روی آن دو مگشای مگر به رحمت و رقت، صدای خود را از صدای آنها و نه دست خود را بالای دست آنها بلند مکن و قدم خود را جلوتر از قدم آنها مگذار و فرمود: اگر خداوند کمتر از کلمه اف را می­دانست هرآینه از آن نهی می­فرمود و آن کمترین مرتبه عقوق است و در کافی اضافه فرموده که از عقوق آن است که فرزند بر پدر و مادر به تندی نگاه کند...


 
 
تفسیر روان جاوید(سوره بنی اسرائیل)
نویسنده : حمید - ساعت ٥:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٤
 

 

درذیل آیه 21 آمده است:

از پیغمبر روایت شده است: کسی که آخرت را بخواهد باید زینت زندگی دنیا را ترک نماید،هریک از این دو فرقه اهل دنیا و آخرت را خداوند پی در پی به حیات و قوا و نعم ظاهریه و باطنیه مدد می­رساند و هیچگاه نعمت و رحمت رحمانیه از بندگان مقطوع نبوده و نخواهد بود ولی در عین حال باید نظر نمود که چقدر فرق و تفاوت است میان افراد بشر در فضل الهی نسبت به آنها که بعضی فقیر و بعضی غنی و بعضی عالم و بعضی جاهل و بعضی سالم و بعضی مریض و بعضی عزیز و بعضی ذلیلند و اینها همه به حسب استعداد و قابلیت و مصلحت آنها است و در مبدأ فیاض بخل نیست و این تفاوت و تفاضل  در درجات و مراتب آخرت و اهل آن بیشتر و برتر از درجات دنیا و اهل آن است و بلکه تفاوت این دو به قدر تفاوت دنیا و آخرت است،پس باید برای آن کوشید و از این چشم پوشید و در مجمع فرموده:روایت شده است که ما بین اعلی درجه بهشت و ادنی درجه آن مانند مابین آسمان و زمین است...


 
 
تفسیر روان جاوید(سوره بنی اسرائیل)
نویسنده : حمید - ساعت ٢:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۱
 

              به بسم الله الرحمن الرحیم است                که عقل اندر صراط مستقیم است

باگزیده هایی از تفسیر روان جاوید اثرحضرت آیه الله آقای حاج میرزا محمد ثقفی تهرانی رحمه الله علیه که با تلاش عزیزی فراهم شده وبلاگ را مزین مینماییم باشد که مفید واقع شود

 در تفسیر روان جاوید از حضرت آیه الله آقای حاج میرزا محمد ثقفی تهرانی (ره) جلد سوم  ذیل آیه 9 و 10سوره بنی اسرائیل آمده است:

قرآن مردم را به طریقه حقه اثنی عشریه و دین قویم اسلام که راست­تر و درست­ترین مذاهب و ادیان است هدایت می­کند و اهل ایمان را که اعمالشان شایسته و برطبق دستور پیغمبر و امام است، بشارت می­دهد به آنکه برای ایشان در آخرت ثوابی است که برتر از دنیا و مافیها است و نیز ایشان را بشارت می­دهد به آنکه برای کسانی که به روز جزا ایمان نمی­آورند خداوند در آن روز عذاب الیم را مهیا فرموده است تا موجب خشنودی ایشان شود از آنکه دشمنانشان معذب خواهند بود وبسا باشد که آدمی در حال سختی و غضب،از خداوند چیزی طلب می­کند که برای او شر و ضرر است مانند آنکه از خداوند چیزی را طلب می­کند که برای او خیر و نفع است پس باید شخص متوجه به حال و نفع وضرر خود باشد و از خدا چیزی را بخواهد که خیر و نجات او در آن است نه چیزی را که شر و هلاک او در آن است و منشأ این امر،عجله است که از صفات ذمیمه آدمی است و باید به کمک عقل و فکر در عواقب و خیمه آن مرتفع شود.عیاشی (ره) از امام صادق (ع) نقل نموده:چون خداوند آدم را خلق فرمود و از روح خود در او دمید از جا جستن کرد که برخیزد پیش از آنکه خلقتش تمام شود، پس افتاد و به این سبب خدا فرموده: و کان الانسان عجولا و از ابن عباس نقل شده که این وقتی بود که روح به نافش رسیده بود.